Adviezen en Jaarverslag

Adviezen

De adviezen die de cliëntenraad geeft gaan alleen over het beleid van de gemeente. Het zijn voorstellen om het beleid te verbeteren. Dit zijn de laatste adviezen:

Jaarverslag